Thema

Gendergelijkheid

Kunnen we een meer gelijke samenleving creëren zonder oog te hebben voor de rol van gender*? Wij geloven van niet. Gendergelijkheid is daarom een prioriteit in onze werking. In alles wat we doen, kijken we naar de verschillende posities van vrouwen en mannen.

De meeste maatschappelijke structuren zijn op maat van de traditionele man gesneden. Overal ter wereld merken we dat vrouwen en LGBTI+ personen een lagere status hebben. Ze moeten afrekenen met vooroordelen over hun rol in de maatschappij, over hun kennis en vaardigheden. Die vooroordelen beperken trouwens ook de keuze van mannen. Kiezen ze voor een ‘vrouwelijke’ activiteit, dan zakken ze in achting. Een typisch vrouwelijke activiteit is de zorg. Wereldwijd verrichten vrouwen het zorgwerk in hun huishouden, onbetaald, of voeren ze taken uit in andere huishoudens of zorginstellingen, vaak op een informele manier.

* Gender: een sociale constructie die mensen onderscheidt op basis van hun geslacht en specifieke eigenschappen aan vrouwen en mannen koppelt.

Gendergelijkheid op de werkvloer

Seksisme op werkvloer - claim de werkvloer
Dossier

CLAIM de werkvloer

Strijd samen met activisten wereldwijd voor een veilige werkvloer en tegen seksisme. Ook jij kan in de voetsporen treden van de …

Lees verder

Ondanks de mooie woorden over betaalde en onbetaalde zorg, krijgt het werk van vrouwen weinig echte waardering. Ze worden veel meer dan mannen informeel, flexibel of deeltijds tewerkgesteld. Wanneer vrouwen wel een contract hebben, stoten ze op een wereldwijde loonkloof van zo’n 20 procent. Daarnaast stromen weinig vrouwen door naar leidinggevende functies. In 2019 was wereldwijd maar 28,3 procent van de managers een vrouw.

Toegang tot sociale bescherming

De moeilijke situatie van vrouwen heeft gevolgen voor hun sociale bescherming. Doordat vrouwen vaker in informele jobs werken, hebben ze amper toegang tot sociale bescherming en een goede gezondheidszorg. Wie flexibel of deeltijds werkt, bouwt dan weer minder rechten op vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid of op een pensioen op.

Impact van klimaatverandering

Dan is er nog de opwarming van de aarde. De gevolgen van de klimaatverandering komen harder aan bij kwetsbare groepen, zoals vrouwen en LGBTI+ mensen. Ze hebben minder toegang tot sociale bescherming en kunnen crisissen dus moeilijk opvangen. Meisjes en vrouwen worden na klimaatrampen ook meer geconfronteerd met gendergerelateerd geweld. Tegelijk hebben ze weinig toegang tot nieuwe, groene technologieën. Een rechtvaardige transitie mag de ongelijke impact van de klimaatveranderingen en de -transitie niet uit het oog verliezen.

Werk écht naar waarde schatten

Vrouwen en mannen zijn op dit ogenblik niet gelijk. Met diverse organisaties uit zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika strijden we daarom tegen vooroordelen en genderdiscriminatie. We ondersteunen bewust vakbonden van huishoudwerkers en textielarbeiders, twee groepen die vooral uit vrouwen bestaan. Samen werken we aan de ratificatie van internationale verdragen voor meer gendergelijkheid. We stimuleren ook vrouwelijk leiderschap binnen de organisaties waar we mee werken, en pleiten ervoor om zorgwerk te herverdelen en op te waarderen. Daarnaast steunen we – meestal vrouwelijke – gezondheidsactivisten die de gezondheidszorg dichter bij hun gemeenschap brengen.

Gendergerelateerd geweld

We besteden bijzondere aandacht aan gendergerelateerd geweld. Dat geweld houdt de ongelijke positie van vrouwen ten opzichte van mannen in stand. Het vormt ook een ernstige bedreiging voor de gezondheid van talloze vrouwen en LGBTI+ mensen in de wereld. De organisaties waar we mee werken, maken vrouwen en LGBTI+ mensen bewust van hun rechten. De vakbonden strijden nu vooral voor de ratificatie van conventie 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende geweld op het werk en IAO-conventie 189 voor waardig huishoudwerk. Je leest er hieronder meer over.

Artikels over dit thema

Deze 08M wij SAMEN!

Als vrouwen stoppen, stopt de wereld. Daarom komen op 8 maart mensen massaal op straat om hun stem te laten horen voor gendergelijkheid.