Thema

Rechtvaardige transitie

Overstromingen in 2021. Droogte in 2022. En daarna …? Vraag jij je af wat de klimaatverandering zal brengen? Je bent niet de enige. Overal ter wereld gaan mensen na hoe ze zich tegen extreem kunnen wapenen. Het is hoog tijd voor een klimaattransitie, een rechtvaardige transitie die niemand achterlaat

De wetenschap achter de klimaatverandering is duidelijk. Sinds de 18e eeuw stoot de fossiele industrie van rijke landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en … België, massaal CO2 uit. Daardoor ontstaat het zogenaamde broeikaseffect en warmt de aarde op

Ongelijkheden verscherpt

Je zou denken dat de verantwoordelijken voor de klimaatverandering de gevolgen ervan het hardste voelen. Niets is minder waar. De gevolgen worden vooral gevoeld door diegene die er het minste voor verantwoordelijk zijn. Zo heeft heel Afrika minder dan 4 procent van de wereldwijde broeikasgassen uitgestoten. Maar zijn inwoners behoren tot de meest klimaatkwetsbare. De slachtoffers worden bovendien amper betrokken bij beslissingen over een klimaatbeleid.

Groene economie

Om de gevolgen van de klimaatverandering enigszins te beperken, moeten we de opwarming van de aarde onder 2°C houden. Ons economisch model op basis van fossiele brandstoffen moet plaatsmaken voor een duurzame, groene economie. En die transitie moet in de eerste plaats rechtvaardig zijn. Daarbij dragen de verantwoordelijken de zwaarste lasten en worden de meest kwetsbaren voldoende beschermd.

Nieuwe kansen

De zorg voor onze aarde is een kans om ongelijkheden te verkleinen, waardig werk te creëren en ieders gezondheid te bevorderen. Met landarbeiders in Latijns-Amerika en zuidelijk Afrika voeren we actie tegen het gebruik van pesticiden op de plantages waar ze werken, en leggen we moestuinen aan om hun voedselzekerheid te bieden. We laten boeren kennismaken met de agro-ecologische landbouw. Verschillende organisaties waar we mee werken, plaatsen intussen zonnepanelen om autonoom en duurzaam energie op te wekken. Lees er hieronder meer over.

cover_paper_klimaatrechtvaardigheid
pdf, 3 MB

Klimaatrechtvaardigheid: Herverdeling van middelen én macht

Verdiep je in klimaatonrecht en de remedies ervoor.

Download pdf

Artikels over dit thema