Thema

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Zelf kunnen beslissen over je lichaam, het is lang niet iedereen gegeven. Seksualiteit en voortplanting worden in veel samenlevingen omgeven door normen en taboes. Wij zien seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) echter als onlosmakelijk verbonden met ieders gezondheid.

Wat verstaan we onder ‘seksuele en reproductieve gezondheid en rechten’?

Reproductieve gezondheid

Reproductieve gezondheid betreft ieders fysieke, mentale en sociale welzijn met betrekking tot zwangerschap, bevalling en het kunnen beslissen of en wanneer je kinderen wil.

Reproductieve rechten

Reproductieve rechten omvatten het recht op:

 • persoonlijke vrijheid, om te beslissen of, hoeveel, en wanneer je kinderen wenst
 • informatie over en toegang tot efficiënte, betaalbare en aanvaardbare en vrij gekozen methodes voor geboorteregeling
 • toegang tot voorzieningen voor gezondheidszorg die vrouwen een veilige zwangerschap en bevalling waarborgen en koppels de beste kansen bieden om een gezond kind te krijgen

Seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid gaat over meer dan vruchtbaarheid en gezondheidsproblemen gelinkt aan de voortplantingsorganen. Je kijkt dan ook naar de affectieve en sociale dimensies van seksuele relaties.

Seksuele rechten

Seksuele rechten omvatten de rechten van iedere persoon, ongeacht de eigen seksuele voorkeur, om zonder enige vorm van dwang, discriminatie en geweld:

 • de hoogst mogelijke standaard van seksuele gezondheid te verwerven, en dus de grootst mogelijke toegang tot diensten voor seksuele en reproductieve gezondheidszorg
 • informatie in verband met seksualiteit te zoeken, te ontvangen en te geven
 • te genieten van relationele en seksuele vorming
 • de eigen lichamelijke integriteit te doen respecteren
 • zelf een partner te kiezen
 • zelf te beslissen om seksueel actief te zijn of niet
 • met onderlinge goedkeuring seksuele relaties aan te gaan
 • te huwen naar eigen keuze en met onderlinge toestemming
  een bevredigend, veilig en aangenaam seksueel leven na te streven

Conservatieve krachten

websitebanner_abortus_sanslogo
Dossier

Abortus redt levens

Naar schatting sterven jaarlijks 70 000 vrouwen door een onveilige zwangerschapsafbreking. Onveilige abortussen zijn wereldwijd één van …

Lees verder

De voorbije decennia hebben vrouwen- en LGBTI+ bewegingen wereldwijd vooruitgang geboekt. Maar de sociale veranderingen die ze in gang hebben gezet, stuiten op tegenkanting van conservatieve krachten. Religieuze leiders en rechtse politici vinden elkaar steeds meer in hun strijd tegen het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en LGBTI+ personen. Ze leggen een traditionele rolverdeling op, waarbij heteroseksuele relaties de norm zijn, vrouwen kinderen moeten baren en de zorgtaken op zich nemen, en mannen als kostwinner het hoofd van het gezin zijn.

SRGR zijn gezondheidszorg

FosFor_2-cover_vierkant2
Bericht

FOSFOR 2 – Beslist. Mijn keuze! (2022)

Zelf beslissen over je lichaam, het is een recht waar vrouwen overal ter wereld voor moeten strijden. Lees hun verhalen in onze FOSFOR over abortus.

Lees verder

Die visie staat haaks op onze visie op relaties en gezondheid. Iedereen heeft het recht om vrij te beslissen over het eigen lichaam, de eigen voortplanting en seksualiteit. SRGR maken deel uit van een universele gezondheidszorg. Het recht op abortus is daarvan een goed voorbeeld. Een verbod op abortus vermindert niet het aantal abortussen, maar doet wel het aantal onveilige abortussen toenemen. Zo komt de gezondheid van veel vrouwen in gevaar.

claim je seksuele rechten
Dossier

CLAIM je seksuele rechten

Wereldwijd staan jonge activisten op voor hun seksuele rechten. Treed in hun voetsporen en claim de straat, de school, het parlement en de …

Lees verder

SRGR en waardig werk

Bovendien hangt de toegang tot SRGR samen met gendergelijkheid op de werkvloer. De traditionele, heteronormatieve rolverdeling verzwakt de maatschappelijke positie van vrouwen en LGBTI+ personen. Daardoor komen ze meer in informele, onzekere en deeltijdse jobs terecht. Om hun loopbaan echt in handen te kunnen nemen, moeten vrouwen zelf kunnen beslissen of en wanneer ze kinderen krijgen. Je seksuele geaardheid zou ook geen rol mogen spelen wanneer je een baan zoekt.

Voortrekker van SRGR wereldwijd

Samen met vrouwen- en LGBTI+ organisaties komen we op voor ieders seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. We oefenen druk uit op beleidsmakers om bijvoorbeeld het recht op abortus te erkennen, voorbehoedsmiddelen aan te bieden en gendergerelateerd geweld tegen te gaan. Tegelijk proberen we meer openheid en steun voor LGBTI+ mensen te creëren. Daarnaast maken we jongeren bewust van gezonde relaties en gaan we in op hun toekomstplannen. Je leest er hieronder meer over.

Artikels over dit thema

Recht op gezondheid wereldwijd

Meer dan 600 gezondheidsactivisten uit alle hoeken van de wereld kwamen samen voor de vijfde internationale bijeenkomst van People’s Health Movement (PHM) in Argentinië.

Gezondheidswerk in ballingschap

Meer dan een half miljoen Nicaraguanen hebben hun land ontvlucht sinds het begin van de crisis. FOS sprak met Alma over haar vlucht uit Nicaragua en haar engagement in Costa Rica.